BIM - 3D MODELOVÁNÍ

Máme první praktické zkušenosti s prací ve 3D modelu na platformě REVIT. V rámci významného zahraničního projektu jsme zpracovali 3D model pro námi navržené páteřní kabelové trasy, rozváděče, rozvodny, napájecí transformátory a záložní zdroje. Tato část modelu byla použita pro prostorovou koordinaci systému TZB (technologického zařízení budov) a pro návrh prostupů stavebními konstrukcemi. Celkový model byl poté předán dodavateli stavby pro potřebu řešení detailů dílenské dokumentace nosných systémů. Výsledkem je minimalizace prostorových kolizí při montáži jednotlivých profesí.

revit_1

revit_2

revit_3