Výrobky pro stavebnictví

NEREZOVÁ DESKA MĚŘÍCÍHO VÝVODU S MATICÍ

Při stále rostoucích požadavcích investora na kvalitu předávaného díla je vhodné využívat nová technická řešení. Jedním z nich je i provedení měřící desky z nerezového materiálu. Nerezová deska je z výroby svařena se standardními výztužnými prvky Fe. Svary vylučují riziko vzniku el. článků. Výztužné prvky jsou vzadu ohnuté a umožňují dlouhé provařené spoje s armováním stavby.

Námi vyvinutý výrobek má navíc konstrukční řešení, které zamezuje protékání cementového mléka otvorem pro měřící šroub. Celé konstrukční řešení je vyvinuto ve spolupráci s předním odborníkem v této oblasti, specializovaným pracovištěm pro problematiku ochrany staveb před účinky bludných proudů JEKU s.r.o.

PROVEDENÍ DESKY CRM-01-100/100/10-10

Jedná se o základní provedení měřicího a uzemňovacího vývodu z výztuže dle TP 124. Velikost desky 100 × 100 mm a tloušťka 10 mm představuje základní velikost vývodu. Deska je z nerezového materiálu, na kterou navazují rozdělovací výztuže o průměru 10 mm. Výztuž je tvarována tak, aby bylo možno pro potřeby uzemnění zajistit svary odpovídající délky. Tvar výztuží měřícího vývodu umožňuje vyhovět požadavkům na krytí výztuže 35 až 60 mm.

PROVEDENÍ DESKY CRM-03-60/60/5-KLIM

Deska je určená pro dodatečně doplňované vývody z provařené výztuže pro měření vlivu bludných proudů. Deska se osazuje do vývrtu do betonu (průměr např. 900 nebo 110 mm). Součástí desky je výztuž prvek o průměru 6 mm, který se přivaří k obnažené výztuži. Po té se výztuž vytvaruje tak aby deska lícovala s povrchem betonu a a otvor se vyplní sanační maltou.

Desky jsou vybaveny otvorem s krytou maticí se závitem M10. Konstrukční řešení zamezuje zatékání cementového mléka do otvoru závitu z vnitřní strany desky. V deskách jsou připraveny otvory pro měřicí sondu.

Desky jsou vhodné pro nejširší použití měřicích a uzemňovacích vývodů pro mostní i pozemní stavby. K deskám lze z vnější strany připojit uzemňovací lana nebo zemnící pásky, desky jsou určeny do venkovního prostředí stejně tak, jako do interiérů.

Desky je možno vyrábět v široké rozměrové škále dle přání zákazníka. Ceny jsou poté stanoveny individuálně dle provedení.

PRŮCHODKA ZEMNÍCÍHO PRVKU PŘES HYDROIZOLACE - TYP 250 CRM- NP

Průchodka zemnícího prvku řeší problematiku vyvedení zemnící soustavy přes hydroizolaci tak, aby bylo zabráněno průniku vody přes hydroizolaci v místě průchodu zemnícího prvku. S použitím tohoto výrobku může být zemnící soustava provedena běžným způsobem, před položením podkladního betonu s použitím FeZn komponentů. V místech průchodu zemniče do vnitřních prostor (trafostanice, rozvodna, strojovna technologie, atd.) se nainstaluje průchodka dle montážního postupu. Toto řešení výrazně usnadní návrh a instalaci zemnící soustavy pro budovy s komplikovaným podložím. Středový zemnící pásek lze vybavit pro elektricky izolačně uložený průchod základovou deskou smršťovací hadicí.

KE STAŽENÍ