Výrobky pro padáky

Produkce je dodávána největšímu výrobci vojenských a sportovních padáků v České republice, firmě MarS Jevíčko. S ohledem na účel využití těchto výrobků je celý výrobní proces podroben důkladné kontrole zaměřující se na dodržování předepsané technologie výroby. Povrchová úprava musí být provedena ve 100% kvalitě aby byla zajištěna maximální odolnost proti korozi. Výrobky musí být zbaveny veškerých otřepů a nerovností které by mohly způsobit narušení padákové tkaniny. S ohledem na tyto požadavky se jedná o špičkové výrobky ve svém oboru.