Instruktážní videa

Videa sloužící k seznámení s provozem kalových čerpadel.

Při samotné realizaci je zapotřebí postupovat dle návodu, dodržet veškeré bezpečnostní pokyny a dbát osobní bezpečnosti.