Příslušenství k čerpadlům

Konzole pro vodorovnou montáž, která pomáhá řešit pokles hladin spodních vod a umožňuje  svisle používané  čerpadlo „položit“. Montáž je prováděna s minimálními zásahy do stávající výstroje studny. Čerpadlo přitom nebude ležet na dně a vířit nečistoty. 

Nabízíme dvě varianty, pro 4“ i 5“ motory.

Spona čerpadla umožňuje snadnější upevnění potrubí při montáži čerpadla. Nabízíme jak barvenou, tak i žárově zinkovanou variantu. Máme také prodlouženou variantu o délce 350 mm, vhodnou pro větší průměry pažnic vrtu.