Čerpadla

Čerpadla

Vřetenová čerpadla

Vlastní čerpadla vyrábíme od roku 2009. Zásadní změnou oproti ostatním výrobkům obdobné konstrukce je použití moderní koncepce motoru, která vede k výrazné úspoře hmotnosti a spotřeby elektrické energie. Úspora elektrické energie pro typ PCH 1"T-90-16 činí až 30%, pro typ PCH 5/4"T-60-25 činí úspora až 50 %.

Hydraulika je sestavena z námi vyráběných dílů. Čerpadla jsme podrobili přísným zkouškám a máme příslušné certifikáty vydané Státním zkušebním ústavem. Dosavadní zkušenosti potvrzují vysokou užitnou hodnotu a velmi dobré hydraulické parametry. Čerpadlo je bezporuchové, pokud je instalace provedena dle návodu. Motor je nutno před spuštěním zaplavit vodou, správně odjistit a nafázovat správný směr otáčení.

Čerpadla 5" jsou vybavena motorem o průměru 126 mm. Jsou určena především do kopaných studní.

Čerpadla 4" jsou vybavena motorem o průměru 90 mm. Jsou určena především do vrtaných studní.

Řada čerpadel EKO

Jedná se o ekonomickou variantu našich čerpadel. Tato čerpadla používají motor s mechanickou ucpávkou naplněný nezávadným olejem. Hydraulická část používá shodné díly jako základní řada čerpadel, proto jsou parametry obdobné. Průměr motoru čerpadla je 97 mm.

Doporučení k výběru a provozu čerpadla

Pokud je to v místě instalce možné doporučujeme použití čerpadal na 400V, které má nižší cenu a nemá rozběhovou krabici.

Pro zajištění maximální životnosti čerpadla doporučujeme provést řádné jištění motoru, motorovým spouštěčem, dle návodu.

Pravidelná roční kontrola tlaku v tlakové nádobě zamezí častémú spínání čerpadla. Správný tlak se měří při vypnutém čerpadle a prázdné tlakové nádobě. Má být o 10% nížší, než je zapínací tlak tlakobého spínače. Zpravidla je to 1,8 bar.

Čerpadla PCH nejsou určena pro průmyslové použití s mnohahodinovou denní dobou provozu, nebo častým spínáním. Maximální počet sepnutí je 20x za hodinu. Doporučený denní objem čerpané kapaliny je, dle typu čerpadla, od 2,5 do 6 m3.

KE STAŽENÍ

Přehled základního sortimentu čerpadel ke stažení ZDE

Pro získání kontaktů na nejbližšího prodejce nás prosím kontaktujte.