Nachádzate sa tu  > Domov  > Kovovýroba  > Výrobky pre stavebníctvo

Výrobky pre stavebníctvo

Nerezová doska meracieho vývodu s maticou

Pri stále rastúcich požiadavkách investora na kvalitu predávaného diela je vhodné využívať nové technické riešenia. Jedným z nich je aj prevedenie meracej dosky z nerezového materiálu. Nerezová doska je z výroby zvarená so štandardnými výstužnými prvkami Fe. Zvary vylučujú riziko vzniku el. článkov. Výstužné prvky sú vzadu ohnuté a umožňujú dlhé prevarené spoje s armovaním stavby.

Nami vyvinutý výrobok má naviac konštrukčné riešenie, ktoré zamedzuje pretekaniu cementového mlieka otvorom pre meraciu skrutku. Celé konštrukčné riešenie je vyvinuté v spolupráci s popredným odborníkom v tejto oblasti, špecializovaným pracoviskom pre problematiku ochrany stavieb pred účinkami blúdivých prúdov JEKU s.r.o.

Prevedenie dosky CRM-01-100/100/10-10

Jedná sa o základné prevedenie meracieho a uzemňovacieho vývodu z výstuže podľa TP 124. Veľkosť dosky 100 × 100 mm a hrúbka 10 mm predstavujú základnú veľkosť vývodu. Doska je z nerezového materiálu, na ktorú nadväzujú rozdeľovacie výstuže s priemerom 10 mm. Výstuž je tvarovaná tak, aby bolo možné pre potreby uzemnenia zaistiť zvary zodpovedajúcej dĺžky. Tvar výstuže meracieho vývodu umožňuje vyhovieť požiadavkám na krytie výstuže 35 až 60 mm.

Prevedenie dosky CRM-03-60/60/5-KLIM

Doska je určená pre dodatočne doplňované vývody z prevarenej výstuže pre meranie vplyvov blúdivých prúdov. Doska sa osadzuje do vývrtu do betónu (priemer napr. 900 alebo 110 mm). Súčasťou dosky je výstuž prvkov s priemerom 6 mm, ktorý sa privarí k obnaženej výstuži. Potom sa výstuž vytvaruje tak, aby doska lícovala s povrchom betónu a otvor sa vyplní sanačnou maltou

Dosky sú vybavené otvorom s krytou maticou so závitom M10. Konštrukčné riešenie zamedzuje zatekanie cementového mlieka do otvoru závitu z vnútornej strany dosky. V doskách sú pripravené otvory pre meraciu sondu.
Dosky sú vhodné pre najširšie použitie meracích a uzemňovacích vývodov pre mostné i pozemné stavby. K doskám je možné z vonkajšej strany pripojiť uzemňovacie laná alebo zemniace pásky, dosky sú určené do vonkajšieho prostredia rovnako tak, ako do interiérov.

Dosky je možno vyrábať v širokej rozmerovej škále podľa prianí zákazníka. Ceny sú potom stanovené individuálne podľa prevedenia.

Priechodka zemniaceho prvku cez hydroizolácie - typ 250 CRM - NP

Priechodka zemniaceho prvku rieši problematiku vyvedenia zemniacej sústavy cez hydroizoláciu tak, aby bolo zabránené prieniku vody cez hydroizoláciu v mieste priechodu zemniaceho prvku. S použitím tohto výrobku môže byť zemniaca sústava vykonaná bežným spôsobom, pred položením podkladného betónu s použitím FeZn komponentov. V miestach priechodu zemniča do vnútorných priestorov (trafostanice, rozvodňa, strojovňa technológia, atď.) sa nainštaluje priechodka podľa montážneho postupu. Toto riešenie výrazne uľahčí návrh a inštaláciu zemniacej sútavy pre budovy s komplikovaným podložím. Stredový zemniací pások možno vybaviť pre elektricky izolačne uložený priechod základovou doskou zmršťovacou hadicou.

stiahnutie

  • Karta katalogowa do pobrania TUTAJ

Fotografie