Jesteś tutaj  > Strona główna  > Produkcję z metalu  > pompować

pompować

5" 3-fázová čerpadla

Jedná se o výrobek jehož distribuce byla zahájena v dubnu 2009. Hydraulika je montována z námi vyráběných dílů. Čerpadla jsme podrobili přísným zkouškám a máme příslušné certifikáty vydané Státním zkušebním ústavem. Dosavadní zkušenosti potvrzují vysokou užitnou hodnotu a velmi dobré hydraulické parametry. Čerpadlo je bezporuchové, pokud je instalace provedena dle návodu. Motor je nutno před spuštěním zaplavit vodou, správně odjistit a nafázovat správný směr otáčení.

PCH 1"T-85-10 PCH 1"T-90-16 PCH 5/4"T-60-25

Zásadní změnou oproti výrobkům obdobné konstrukce je použití moderní koncepce motoru, která vede k výrazné úspoře hmotnosti a spotřeby elektrické energie. Tyto dobré vlastnosti se projeví jak při instalaci, tak při provozu čerpadla. Úspora elektrické energie pro typ PCH 1"T-90-16 činí až 30%, pro typ PCH 5/4"T-60-25 činí úspora až 50 %.